Numărul curent, Istoricul şi Arhiva revistei Sud

drag and drop web creator

Caseta redacției

Director fondator: Constantin Carbarău (†)
Redactor Șef: Vasile Grigore
Redactor șef adjunct: Gabriel Dragnea
Seniori editori: Ion Andreiță, Victoria Milescu, Florentin Popescu, Nicolae Scurtu
Secretar general de redacție: Ștefan Crudu
Colectiv de redacție: Constantin Bărbuță, Constanța Crudu, Marian Grigore, Corneliu State, Alexandru Cazacu,
Ciprian Necșuțu, Gianina Mehedințu
Prelucrare imagini: Mircea Paraschiv

Redacția și administrația:
Str. Partizani nr. 41A, Bolintin Vale, Jud. Giurgiu
tel.: 0246 270 633; 0720 350 555,
email: revistasud@yahoo.com)

  1. Revista Sud a fost fondată la Bolintinul din Vale şi editată din 1996 până în 2011 de Fundaţia culturală Dimitrie Bolintineanu, iar din anul 2012 până în prezent de către Asociaţia pentru cultură şi tradiţie istorică Bolintineanu. Încă de la primul număr, apărut în 5 octombrie 1996, a reuşit să răspândească unele idei în aria sa de difuzare, să facă mai bine cunoscute valorile spirituale româneşti, să contribuie la formarea gustului pentru frumos al cititorilor. Cine are bunăvoinţa şi timpul să răsfoiască paginile publicaţiei constată uşor interesul manifestat de revistă pentru valorificarea moştenirii culturale a acestei întinse zone a Sudului, pentru promovarea creaţiei originale, pentru stimularea activităţii cultural-artistice, atât cât există aceasta, din satele şi oraşele regiunii. În aceşti ani, revista a desfăşurat o susţinută acţiune de „reamintire” a vieţii şi operei patronului spiritual al oraşului Bolintin Vale, poetul Dimitrie Bolintineanu, acţiune însufleţită efectiv de istoricul literar Teodor Vârgolici; pagini întregi au fost consacrate unor mari figuri ale literaturii româneşti provenite din aceste plaiuri de miazăzi, cum sunt Maria Preda, Zaharia Stancu, Tudor Vianu, Ion Vinea, Nicolae Crevedia, Ştefan Bănulescu, Emanoil Bucuţa, Virgil Cioflec, Matei Călinescu etc.; numeroase comentarii s-au oprit asupra operei unor scriitori contemporani – Petre Ghelmez, Radu Cârneci, Liviu Ioan Stoiciu, Florin Costinescu, Nicolae Dragoş, Dumitru Frunză, Constantin Turturică, Marin Codreanu, Miron Kiropol, Nicolae Dan Fruntelată, Victoria Milescu – iar interviurile acordate de aceştia publicaţiei noastre i-au introdus pe cititori în procesul intim al creaţiei; lucrările unor poeţi şi prozatori mai tineri sau mai puţin cunoscuţi (Bogdan I. Pascu, Nicolae Ştefan Drăghici, Dumitru Dumitrică, Florin Vlad, Ion Gaghii, Alexandra Firiţă, Florică Dan, Alexandra Man, Ionel Muscalu ş.a.) au beneficiat de o susţinută atenţie din partea revistei, aceasta găsindu-şi des loc în paginile sale. În sfârşit, istoria zonei, bogatele tradiţii folclorice ale regiunii au fost evocate de numeroşi cercetători ştiinţifici, muzeografi, profesori, între care îi amintim pe domnii Cristea Stan, Emil Păunescu, Marian Neagu, Constantin Bărbuţă, Vasile Grigorescu, Nicolae Mihăilă, Ioan Moanţă, Emil Talianu, Niculae Stoica, Corneliu State.
  2. Aşa cum arătam câteva rânduri mai înainte, Revista Sud a beneficiat de sprijinul unor personalităţi de prim rang ale vieţii noastre literare – Eugen Simion, Fănuş Neagu, Virgil Cândea, Dan Grigorescu, Valeriu Râpeanu, Ioan Ianoş, Mihai, Ungheanu, Mircea Sântimbreanu, Ion Rotaru, Nicolae Dan Fruntelată, Mihai Dinu, Victoria Milescu  – care, prin articolele puse la dispoziţia publicaţiei, au dat substanţă dezbaterilor iniţiate de aceasta, subiectelor abordate. De asemenea, au binevoit a onora revista noastră numeroşi critici literari şi de artă, compozitori, publicişti ca Alexandru Condeescu, Lucian Chişu, Florentin Popescu, Dan Silviu Boerescu, Fănuş Băileşteanu, Constantin Prut, Marcel Crihană, Aureliu Goci, Romeo Vanica, Voicu Enăchescu, Neagu Udroiu, Daniel Cristea Enache, Florin Colonaş, Ion Andreiţă, Nicolae Scurtu etc.
  3.  Sunt apreciate în rândul cititorilor rubrici precum: Bolintin – Istorie în imagini; Sud, până la capăt; Patrimoniu; Oameni de lângă noi; Mersul târgului; Literatura Sudului – Sudul în literatură; Puncte cardinale; Inscripţii etc. 

Contacts

Email: revistasud@yahoo.com
Phone: +40 720 350 555

Bolintin Vale, România


Vizitatori unici