best free web page software

Evenimente  culturale:

Clubul de istorie

Iată-ne intraţi în cel de-al şaptelea an de existenţă a Clubului! În total XXXVII de ediţii s-au desfăşurat până acum, cu o tendinţă permanent crescătoare din punct de vedere al calităţii şi participării. O „instituţie” pusă în slujba culturii române, a cunoaşterii şi respectării valorilor ei, pentru promovarea adevăratelor personalităţi şi a moştenirii lor, fie că este vorba despre patrimoniul material sau de cel imaterial.

Mobirise

Sâmbătă, 17 martie 2018, de la ora 15.00, membrii Clubului s-au reunit într-o nouă şedinţă, cu o tematică bogată, determinată de data la care ne aflăm. Căci, pe lângă tema Centenarului Marii Uniri, ce va fi permanentă în acest an aniversar, luna martie este cea în care Bolintinul îşi mai adaugă un an de existenţă „documentară”, ca şi cea în care, pe 16 martie 1821 Tudor Vladimirescu emitea celebra „Proclamaţie de la Bolintin”.

Deschiderea a fost marcată de savuroasele plăcinte preparate de Mioara Mănescu şi Niculina Grigore, despre care participanţii s-au exprimat la superlativ. Clubul de istorie propriu-zis a debutat cu prezentarea celor mai noi ştiri culturale din zonă şi arecentelor achiziţii documentare, arheologice, numismatice etc.
Astfel, am aflat că o nouă carte, aparţinând unui vechi membru al Clubului, se pregăteşte să vadă lumina tiparului (Niculae Stoica, Monografia comunei Ciorogârla) şi că peste aproximativ o săptămână se va desfăşura faza finală a concursului de creaţie literară „Şi eu vreau să fiu scriitor”, în care Asociaţia pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu şi revista Sud se numără printre organizatori. 

Din categoria noutăţilor documentare au fost prezentate fotografiile din Colecţiile Salih Feta şi Nicu Piriuţă, de curând intrate în patrimoniul Asociaţiei; de asemenea,o frumoasă piesă arheologică, un ciocan-topor din piatră din Epoca Bronzului, donaţia prof. C-tin Bărbuţă, provenit din zona Mârşa. 

Mobirise

După aceste prezentări, dl Vasile Grigore a vorbit despre amplasarea „plăcuţelor cu nume de eroi” din Primul Război Mondial pe străzile din Bolintin Vale ce au purtat aceste denumiri până în 1948. Acesta reprezintă un proiect de succes al Asociaţiei Bolintineanu, care va continua de-a lungul anului Centenar, pe măsura descoperirii altor asemenea străzi. Deja, cu ajutorul unui alt membru al Clubului, Erasmina Porojan, putem anunţa că str. Palanca a fost numită anterior Maior Florian Dumitrescu şi că vor începe demersurile pentru amplasarea noilor însemne. Acelaşi vorbitor a abordat tema celor 585 de ani de atestare documentară a Bolintinului, invitând asistenţa să viziteze Muzeul Naţional de Artă a României din Bucureştipentru a admira acolo superbele uşi ale „paraclisului Buneivestiri”, provenite de la ctitoria bolintineană. Pr. Vasile Valeriu Dumitrescu a deschis următoarea temă, a Centenarului, cu un foarte emoţionant material legat de împrejurările în care s-a realizat Unirea/Unirile. Cuvântul său a fost completat de intervenţiile d-lui Florică Dan, care a evocat amintirile bunicului legate de eroica bătălie de la Mărăşeşti, ca şi de cele ale d-nei Milica Dan cu un subiect asemănător.Despre piese cu o importanţă istorică deosebită, provenite din colecţia proprie, a vorbit, în continuare, dl Niculae Stoica, care a prezentat un bidon pentru apă aflat în dotarea armatei austro-ungare în Primul Război Mondial şi o monedă rusească de argint din 1829, care a circulat în Ţara Românească în vremea adoptării Regulamentului Organic. A continuat dl Ştefan Crudu, care a evocat epopeea statuii lui Ovidiu din Constanţa, „capturată” de trupele bulgare în Primul Război Mondial şi salvată datorită unei împrejurări norocoase. De asemenea, s-a referit la „indiferenţa” – ca să fim blânzi! –, cu care sunt tratate imobilele vechi, cu valoare de patrimoniu sau nu, ca şi despre obiectele din ele, considerate cel mai adesea netrebuitoare şi aruncate la gunoi sau puse pe foc. În această ordine de idei, a lansat propunerea ca următoarea temă a Clubului de istorie să fie despre clădirile vechi şi „amintirile” lor, propunere îmbrăţişată călduros de întreaga asistenţă.Următorul la cuvânt, participant pentru prima dată la şedinţele Clubului, a fost Teodor Danciu, care a dezbătut subiectul pădurilor ce se întindeau cândva peste întreaga Muntenie, vorbind despre toponime precum Deliorman sau Pădurea cea Mare, într-o intervenţie care a menţinut treaz interesul ascultătorilor. Finalul manifestării a aparţinut dlui Corneliu Cristescu care a prezentat pe larg „Bătălia de pe Neajlov şi Argeş”, în urma căreia Capitala a fost ocupată de trupele inamice în Primul RăzboiMondial. O atenţie specială a fost acordată evenimentelelor din imediata vecinătate a Bolintinului, de la Crevedia, Căscioare sau Malu Spart. Desigur, nu au lipsit intervenţiile celorlalţi membri, care au contribuit la conturarea unei ediţiiextrem de reuşite a Clubului de istorie. Au participat: Marian Grigore, Valerian Creţu-Taulescu, Constantin Vasile, Gabriela Dumitru, Simona Dumitru, Sanda Man, Ciprian Necşuţu, Constanţa Cristescu, Constantina Chiva, Nicolae Ciubuc, Mioara Mănescu, Corneliu Cristescu, Ştefan Crudu, Erasmina Porojan, Niculae Stoica, pr. Valeriu Dumitrescu, Milica Dan, Teodor Danciu, Florică Dan, Vasile Grigore. Următoarea ediţie, cu tema deja enunţată, va avea loc sâmbătă, 19 mai 2018, de la ora 17.00. Vă aşteptăm! 


Festivalul Toamna Culturală Bolintineană:
Se desfăşoară începând cu anul 2013 în luna octombrie (sunt manifestări diverse, întinse pe mai multe zile; participă public divers, plus invitaţi speciali – scriitori, istorici, oameni politici, diplomaţi, artişti, din ţară şi străinătate; vin în total circa 400-500 de persoane; se doreşte recapitularea evenimentelor şi realizărilor culturale de peste an; reamintirea personalităţilor locale; promovarea creaţiei şi creatorului; dialogul între etnii etc.

Stuia D. Bolintineanu

Clubul de Istorie:

Clubul de Istorie s-a înfiinţat în luna martie 2012 din iniţiativa lui Marian Grigore, Ştefan Crudu şi Vasile Grigore. Prima ediţie a avut loc la Bolintin Vale, în ziua de 15 martie 2012 şi a avut ca temă aniversarea împlinirii a 479 de ani de atestare documentară a Bolintinului şi a mănăstirii Bunavestire. S-a hotărât atunci ca şedinţele Clubului să devină permanente şi să aibă loc din două în două luni, în sâmbăta cea mai apropiată datei de 15.
Şedinţele Clubului abordează teme de istorie locală, patrimoniu, tradiţii, ca şi punctarea ultimelor achiziţii ştiinţifice şi materiale din domeniu. Îşi doreşte promovarea şi cunoaşterea istoriei şi tradiţiilor locale, strângerea relaţiilor între iubitorii de cultură, păstrarea interesului pentru aceste locuri şi valorile lor. În lipsa unui cenaclu literar autentic, o parte a timpului este dedicată literaturii contemporane şi scriitorilor din zonă. Locul predilect de desfăsurare al Clubului este Bolintinul din Vale, însă, o şedinţă pe an se ţine într-o altă localitate (Floreşti, Stoeneşti etc.). Clubul de Istorie se întruneşte de şase ori pe an, cu un public divers, între 30 şi 50 de persoane la fiecare şedinţă. Participarea este liberă şi deschisă tuturor iubitorilor de istorie şi românitate.
Printre membrii Clubului, în afara fondatorilor, se mai numără: Constantin Bărbuţă, Corneliu State, Milica Dan, Constanţa Crudu, Florică Dan, Constantina Chiva, Mioara Mănescu, Nicolae Ciubuc, Florin Iordache, Alexandra Firiţă, Ciprian Necşuţu, Iulian Băeţel, Marius Niţescu, Niculae Stoica etc.


Ziua internaţională a cărţii:
Are loc la Bolintin Vale, în luna aprilie şi desfăşoară evenimetele:
- Scriitori la Bolintin (lansări de carte şi prelegeri ale unor scriitori consacraţi; se adresează publicului general; participă circa 40-50 de persoane; se doreşte promovarea scriitorului şi cărţii; provocarea de întâlniri productive între creator şi beneficiarul creaţiei);
- Salonul de carte şi presă bolintineană (se adresează publicului general; vizitează circa 200-250 de persoane; se doreşte promovarea creaţiilor locale şi stimularea interesului pentru valorile zonei).


Bolintinul istoric povestit celor tineri:
Se desfăşoară în săptămâna „Şcoala altfel” (se organizează în instituţiile de învăţământ; participă elevi şi cadre didactice; se doreşte transmiterea unor noţiuni privitoare la trecutul localităţii; stârnirea respectului faţă de trecut, patrimoniu, oameni de valoare.


Să citim – să scriem:
Se desfăşoară în săptămâna „Şcoala altfel” (se organizează în instituţiile de învăţământ cu invitarea unor scriitori consacraţi; participă elevi şi cadre didactice; se doreşte stimularea interesului pentru lectură, aprecierea cărţii şi a scriitorului)

Concursul de creaţie literară „D. Bolintineanu”:

Concursul naţional de creaţie literară Dumitrie Bolintineanu a urmărit atragerea tinerilor spre literatură, spre cunoaşterea marilor noştri clasici, stimularea şi promovarea celor care îndrăgesc scrisul şi vor să se dedice acestuia. Numărul mare al celor care de-a lungul anilor au trimis lucrări la concurs se explică şi prin faptul că la fiecare ediţie a acestuia, juriul a fost format din personalităţi ale vieţii noastre literare, din poeţi, prozatori, şi critici literari cu contribuţii majore la dezvoltarea literaturii româneşti. De asemenea, interesul pentru concurs a fost şi este motivat şi de faptul că, deşi dedicat lui D. Bolintineanu, acesta nu a rămas ancorat în trecut, în stilul autorului Legendele istorice, manifestând o deschidere permanentă către literatura contemporană. Faptul că secţiunile concursului – poezie, proză, eseu – au purtat numele unor scriitori prea repede dispăruţi dintre noi (Petre Ghelmez, Mircea Nedelciu, Mircea Scarlat) a fost un îndemn adresat fiecărui concurent de a trimite la concurs lucrări care se potrivesc stilului său, manierei sale de a scrie.
Scriitori cunoscuţi vor deţine preşedinţia Juriului sau vor fi membrii acestora: Petre Ghelmez, Mircea Sântimbreanu, Liviu Ioan Stoiciu, Teodor Vârgolici, C. Stănescu, Aurelian Titu Dumitrescu, Ion Acsan, Horia Gârbea şi alţii. Manifestările, care începând din 1996 se ţin numai la Bolintin şi numai în apropierea zilei de Sf. Dumitru, au beneficiat de participarea a numeroşi scriitori, critici literari, publicişti, precum Fănuş Neagu, Radu Cârneci, Nicolae Dragoş, Mihai Ungheanu, Florin Costinescu, Florentin Popescu, Marin Codreanu, Victoria Milescu, Aureliu Goci, Neagu Udroiu, George Apostoiu, Eugen Rotaru, compozitorul Romeo Vanica, Dragoş Morărescu ş.a. 

Contacts

Email: revistasud@yahoo.com       Phone: +40 720 350 555

Bolintin Vale, România